Home » Bijenweetjes

Bijen zijn onmisbaar

Eigenlijk is het niet iets nieuws. We weten het allemaal. De bij is essentieel voor het leven op aarde. Albert Einstein heeft eens gezegd: "'Als de bij uitsterft, volgt de mensheid twee jaar later".

In onze moderne maatschappij met monoculturen, insecticiden, intensieve landbouw en het verdwijnen van natuurgebied heeft de honingbij het in Nederland erg moeilijk. Er zijn echter veel meer bijen nodig dan een eeuw geleden. We hebben simpelweg meer monden te voeden dus meer voedsel te produceren, en voor de bevruchting van onze gewassen hebben we de bijen nodig. Het is al zó erg gesteld met de natuur in Nederland, dat de honingbij in het wild in Nederland eigenlijk niet meer kan overleven. De honingbijen kunnen niet meer zonder de imkers die ze verzorgen!

Bijenweetjes

Er valt zo veel te vertellen over bijen. Bijen zijn enorm interessante dieren. Een bijenvolk bestaat niet alleen uit individuen, maar als volk is het een soort super-organisme. Zo is een individuele bij koudbloedig, maar de kolonie is warmbloedig. In de winter blijft het in kast lekker warm en in het broednest zelfs 35,5 C.

Elke werkbij vervult in haar leven verschillende functies: van voedster, soldaat, honingmagazijn medewerker, poetsvrouw, vliegbij om nectar of water te halen tot mobiele  airco-unit.

 

 • Eén bijenvolk omvat in de zomer ongeveer 60.000 werkbijen, één koningin en alleen gedurende de maanden mei tot augustus een paar duizend mannelijke bijen (darren).
 • Een koningin kan 5 jaar, een dar (mannetje) 3 maanden, een (zomer) werkbij 6 weken en een winterbij 6 maanden oud worden.
 • Een koningin legt in het hoogseizoen ± 2.000 eitjes per dag en elke zomer worden er per volk ongeveer 150.000 nieuwe bijen geboren.
 • De ontwikkeling van ei tot individu duurt bij een koningin 16 dagen, een werkbij 21 dagen en een dar 24 dagen.
 • Een bij kan haar eigen gewicht aan honing of stuifmeel dragen (ter vergelijking: een vliegtuig slechts een kwart van zijn eigen gewicht).
 • Een bij moet 4.000 bloemen langs gaan om 1 eetlepel honing te maken (kan je nagaan hoe belangrijk het is om bloemen in je tuin te zetten).
 • Een werkbij vliegt wel 35 maal per dag uit om nectar en/of stuifmeel te halen en dat doet ze met een snelheid van zo'n 40km/u.
 • Bijen zoeken in een straal van 3 kilometer van de kast naar voedsel.
 • Bijen leggen voor het verzamelen van 1 kg honing een afstand af van 40 tot 50.000 km (dat is bijna de omtrek van de aarde). Dit kost ruim 100 bijen het leven.
 • Een bijenvolk verzamelt per jaar ongeveer 20 kg pollen, 120 kg nectar, 25 liter water en ongeveer 100g propolis.
 • De evolutie van de bij was reeds 50 miljoen jaar geleden voltooid en de mensheid maakt sinds haar bestaan gebruik van haar producten zoals bijenwas en honing
 • Het voedsel dat een vrouwelijke larve krijgt bepaalt of ze een werkbij of een konigin wordt.